Diagnos vid Crohns sjukdom

Om du tror att du lider av Crohns sjukdom ska du genast ta kontakt med sjukvården. Då får då en diagnos och hjälp med att lindra dina symptom. Många får sin diagnos först många år efter att de drabbats därför att sjukdomen periodvis går över och att de då inte söker vård.


Diagnos

Diagnos genom undersökning

För att ställa diagnos krävs en tarmundersökning.

Magnetkamera eller röntgen kan visa inflammation och förstoppningar. Du kan också behöva göra en rektoskopi. Rektoskopi är en undersökning av ändtarmen för att se om det finns några sjukliga förändringar där. Läkaren för in ett litet rörformat instrument i ändtarmsöppningen. Innan röret förs in smörjs ändtarmsöppningen in med lokalbedövande salva. Undersökningen gör inte ont.

Koloskopi kan behövas

Ibland kan du behöva göra en koloskopi. Det gör du om du misstänker att det är tjocktarmen som är inflammerad, eller om du tror att det kan finnas sår eller tumörer i tjocktarmen.

Man för då in en böjlig slang med en kamera längst fram för att se hur det ser ut inuti tjocktarmen. Med instrumentet kan läkaren även ta vävnadsprov. Innan undersökningen smörjs ändtarmsöppningen in med en bedövande salva och du kan även få lugnande medel vid behov.

För att tydligt kunna se hur insidan av tarmen ser ut måste tarmen vara ren. Du måste därför äta en speciell kost dagar innan och tömma tarmen med laxerande medel.

Svårt att fastställa

Om inflammationen endast är i tjocktarmen kan det vara svårt att fastställa om det rör sig om Crohns sjukdom, IBS eller Ulcerös kolit. Om du har svårt att avgöra vilken tarmsjukdom du lider av får du diagnosen obestämbar kolit.