Symptom vid Crohns sjukdom

Det finns många olika symptom på Crohns sjukdom. Det kan vara svårt att urskilja sjukdomen eftersom den ofta kommer smygandes och i perioder.


Vanliga symptom på Crohns sjukdom:

 • Diarré
 • Förstoppning
 • Gasbesvär
 • Magsmärtor
 • Förlorad aptit
 • Efter att du har ätit kan magsmärtorna bli värre
 • Feber samtidigt som du har magsmärtor
 • Viktminskning
 • Lågt blodvärde
 • Hudförändringar
 • Munsår
 • Behov av att ofta gå på toaletten
 • Feber oftare än andra
 • Koncentrationsproblem vissa dagar
 • Kan ofta drabbas av ögoninflammation
 • Matthet
 • Svettas lättare än andra
 • Sjukdomen kan i vissa fall leda till problem med lederna, sprickor i analöppningen och tarmvred.
 • Gångar mellan tarm och hud kan uppstå, så kallade fistlar. Det leder till att det kan läcka ut var eller avföring.

Sjukdomen kommer långsamt och i perioder

Crohns sjukdom är inget som kommer över en natt. Det smyger sig på och börjar i väldigt milda symptom. Därför är det svårt att avgöra vad man har drabbats av. Dessutom kommer sjukdomen i perioder. I bra och dåliga perioder. Bra perioder kan pågå i flera år.

På grund av detta så brukar det ta lång tid från den dagen du blir sjuk till dess att du får diagnos.